Tűzvédelmi oktatás

Kinek van szüksége oktatásra?

A munkáltatók csak olyan munkavállalókat, illetve munkavégzésben részt vevő családtagokat foglalkoztathatnak, akik rendelkeznek a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, és tudják egy esetleges tűz esetén végzendő feladataikat.

Milyen rendszerességgel szükséges megtartani?

A munkába lépést megelőzően, majd évente legalább egyszer kell megismételni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, amelyet az érintettek aláírásával kell igazolni.

Milyen végzettségű szakember oktathat?

Kizárólag tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat oktatást, és készíthet oktatási tematikát. A végzettségi szinthez kapcsolódó előírásoktól itt tájékozódhat.