Tűzvédelmi szakvizsga oktatás, vizsgáztatás menete

Az oktatatás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagról kiadott tájékoztatója alapján, távokoktatás formájában történik. 

Az oktatásra jelentkezők részére előzetesen megküldésre kerül az oktatási tematika, majd a vizsgáztatás napján, a vizsgát megelőzően 4 óra időtartamban felkészítés történik, mivel tűzvédelmi szakvizsgára csak az a személy bocsátható, aki a vizsgafelkészítésen részt vett.

A felkészítés során nemcsak a “száraz” jogszabályi előírások kerülnek ismertetésre, hanem számos olyan megtörtént esettanulmány, gyakorlati tapasztalat is, amely a jövőben nagy mértékben hozzájárulhat tűz- és balesetmentes munkavégzéshez.

A vizsgáztatás formája elméleti írásbeli tesztlap.

Sikeres a vizsga, ha a helyes válaszok aránya legalább 90%. Amennyiben a vizsgázó nem éri el a 90%-ot, de a válaszok minimum 50%-a helyes, szóbeli vizsgát kell tennie. Sikertelen a vizsga, ha a helyes válaszok aránya 50% alatti.

Az eddigi tapasztalataink alapján, azon személyek, akik a 4 órás felkészítésen folyamatosan, figyelmesen kísérik végig az előadásokat, sikeres tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt szereznek.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi ideje 5 év.