Egyéni védőeszköz juttatás rendje

Az elkészült, meglevő munkahelyi kockázatértékelés, az ott kiértékelt veszélyek alapján a munkáltatónak a munkakörönként a felmerülő kockázatok hatásainak csökkentése érdekében el kell készítenie az egyéni védőeszközök juttatási rendjét.

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A dokumentumban a munkáltatónak a többek közt az alábbiakat kell szabályozni:

  • egyéni védőeszközök munkaköri, tevékenységenkénti meghatározása (védelem iránya, védőeszköz megnevezése, védelmi kategória szint, védőeszköz vizsgálati szabványa, védelmi képesség jelzése);

  • az egyéni védőeszközök beszerzésének, kiadásának, cseréjének, pótlásának, tisztításának, karbantartásának, használatának szabályai;

  •  egyéni védőeszköz helyes használatának oktatása módja, szabályai.

Ha Ön, illetve cége még nem készítette el munkavállalói részére az egyéni védőeszköz juttatási rendet, kérjen egyedi árajánlatot.