Tűzvédelmi szakvizsga

  • A 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján többek között az alábbi foglalkozási ágakat, illetve munkaköri tevékenységeket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet:
  • Hegesztő
  • Építőipari tevékenység során nyílt lánggal munkát végző
  • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végző
  • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végző
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkeznie a fenti tevékenységeket irányító közvetlen munkahelyi vezetőnek is!

Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési tevékenységet, vizsgáztatást csak jogosultsági engedély alapján lehet folytatni.

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezési jogosultság szolgáltatási nyilvántartási számom: SZ027/1-2-3-5/03/2012.